1. sekcija: Vpliv nove družinske zakonodaje na premoženjskopravna razmerja

vodja: dr. Suzana Kraljić

dr. Viktorija Žnidaršič Skubic
Pogodba o ureditvi premoženjskih razmerij

mag. Nataša Erjavec
Ljubezen na papirju – vloga notarja pri urejanju premoženjskih razmerij

dr. Suzana Kraljić
Skrbništvo in skrb za varovančevo premoženje

dr. Claudia Rudolf
Premoženjska razmerja med zakonci v mednarodnem zasebnem pravu