9. sekcija: Prihajajoče spremembe nepravdnih in izvršilnega postopka

vodja: dr. Vesna Rijavec

dr. Vesna Rijavec, dr. Tjaša Ivanc
Primerjalnopravni pregled nepravdnih postopkov v družinskih zadevah v razvojni perspektivi

dr. Marija Škof
Pravica navajanja novih dejstev in dokazov ter reševanje predhodnih vprašanj v nepravdnih postopkih – primerjava med avstrijsko in slovensko ureditvijo

dr. Dunja Jadek Pensa
Nepravdni in izvršilni postopki v ustavnosodni praksi

Miha Verčko
Reforma nepravdnih postopkov – splošne določbe