masovno robotsko obdelovanje pravnih postopkov kot nov poslovni model pravnikov v Nemčiji

Ernest Žejn, Shakespeare (sponzor)