4. sekcija: Kazenskopravna sekcija

vodja: dr. Damjan Korošec

dr. Damjan Korošec
Pregled temeljnih teoretskih problemov posebnega dela KZ-1

dr. Katja Filipčič
Kazenskopravno varstvo otrok

dr. Miha Šepec
Prilastitveni namen kot ozko grlo slovenskega premoženjskega kazenskega prava

mag. Boštjan Valenčič
Prepovedana posledica ali objektivni pogoj kaznivosti pri izbranih inkriminacijah?