javna tribuna: Pravni terminološki slovar

vodja: dr. Marijan Pavčnik

dr. Marijan Pavčnik
Jezikovnost prava (uvod v javno tribuno)

dr. Alenka Šelih
Zamisel in zasnova Pravnega terminološkega slovarja v pravnem razredu Akademije znanosti in umetnosti

dr. Janez Kranjc
Pomen pravne terminologije za slovensko pravotvornost in državnost

dr. Mateja Jemec Tomazin
Pomen novega Pravnega terminološkega slovarja

dr. Aleš Novak
Znanstveni in strokovni pomen novega Pravnega terminološkega slovarja

dr. Matej Accetto
Pomen in značilnosti pravnega izrazja EU